Bột giặt khử mùi

Bột giặt Attack Khử Mùi hương Ngày Sảng Khoái
Bột giặt Attack Khử Mùi hương Oải Hương
Bột giặt Attack Khử Mùi hương Anh Đào